Поморие, ул.”Европа” №56
ПРАВИЛА ЗА ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ
iglika-logo-vector

Във връзка със ситуацията COVID 19 в апартаментите на ул. Европа 56 се прилагат следните хигиенни мерки:

ОБЩИ ЧАСТИ

1. На входа на сградата има поставени деизнфектанти. Всеки посетител с оглед своята и на останалите туристи безопасност е длъжен да дезинфектира грижливо ръцете си при всяко влизане в сградата.

2. Между двата входа има чешма, която служи за измиване от пясъка и дезинфекция на стъпалата.

3. По време на настаняването на рецепция туристите се чекират по един, а останалите изчакват отвън. Препоръчително е ако е възможно он-лайн чекиране, на рецепция се предава само ключът.

4. Движението в общите части на сградата се осъществява посредством предпазни средства – маска и по възможност ръкавици и очила.

5. Ползването на асансьора се ограничава до двама човека освен, ако не са от едно семейство.

6. Дезинфекция на общите части се извършва на няколко етапа:
6.1. Основна дезинфекция сутрин около 09:00 часа –почистване с дезинфектиращи препарати стълбището, парапетите, асансьора, рецепцията и на двата входа.
6.2. Переодично ще се извършва дезинфекция на общите части посредством впръскане по стълбищата на дезинфекциращ разтвор.
6.3. След настаняването на всеки турист се дезинфекцира рецепцията.
6.4. По време на почистване на апартаментите се използват предпазни средства като ръкавици и маски, а бельото и кърпите се постаят в чували и така се изнасят от помещението.

7. Ключове се предават от рецепциониста след дезинфектиране с препарат.

8. Клиентите се настаняват от собствениците на апартаменти и персонала с ръкавици, маски и защитни очила. Възможно е да се ползва и шлем.

9. По време на доставка на стоки в МН/ ЗХР трябва да се спазват специални предпазни мерки. Шофьорите, транспортиращи и доставящи стоки и услуги трябва да носят ЛПС (маска и ръкавици), докато извършват доставката. Преди влизане в конкретна зона в обекта следва да се измери температурата на външните лица.

10. При съмнение за симптоми на COVID-19 следва да се информира на рецепция.

11. Тел. за връзка с болнично заведение: +35959 622 730

Във връзка със ситуацията COVID 19 в апартаментите на ул. Европа 56 се прилагат следните хигиенни мерки.

Апартаментите под управлението на „Евелин Р – България“ и търговски бранд „Иглика“, което включва следните апартаменти: 

Вход А: ет. 2/ап.4 и ап.5; ет.3/ап.7; ет.5/ап.13 и ап.15

Вход Б: ет. 2/ап.6 и ап.7; ет.3/ап.8; ап.10 и ап.11; ет.4/ап.12; ет.5/ап.16, ап.17 и ап.19; ет.7/ап.23, ап.24 и ап.25

Имат допълнително въведени хигиенни правила и  оборудване, които е необходимо да  се спазва от гостите.

1. Всеки апартамент има допълнителен дезинфектант, с който клиентите могат да дезинфектират допълнително повърхностите в помещенията. Дезинфектантите се употребяват външно, като се предпазват очите и лигавицата на устата.

2. Апартаментите тип делукс са снабдени с миялна машина за удобство, както и препарати. След всяко почистване на апартамента посудата се остава измита в съдомиалната машина от персонала. Съветваме и гостите да се възползват за по голяма сигурност от това удобство. 

3. Между освобождаването на апартаментите и новото настаняване ще има минимум 3  часова разлика с цел пълна дезинфекция на апартамента и проветряване на помещенията.

4. Предоставяне на личен комплект санитарни материали в стаите, включващ по 1 чифт ръкавици за еднократна употреба и по 1 маска на човек. 

5. Почистване на апартамента той  ще се извършва с дезинфектант с  вирусоцидно действие одобрен от министерство на здравеопозването и съгласно техните указания.

6. С цел ограничаване на контактите смяната на постелно бельо и хавлии ще се извършва след предварителна заявка от страна на гостите на апартамента. 

7. Почистване на апартаментите от камериерка по време на престоя също ще е с предварителна заявка на дата  и час.

8. За повишаване на безопасността на клиентите  и персонала комуникацията ще се извършва 24/7 / двадесет и четири часа в денонощието седем дни в седмицата/ посредством различни приложения за дигитална връзка. Всички клиенти могат да държат дигитална връзка с персонала чрез:

FACEBOOK страницата ни: Aparthotel Iglika

Email: – aparthoteliglika@gmail.com

WEB страницата:  www.hoteliglika.com

И на tel:+359894455511; +359894455505 с Viber I Whats app

9. При напускане на апартаментите е необходимо да уведомите персонала за часа на освобождаване  и да предадете ключовете на рецепция.

Мерки за физическо дистанциране, хигиена на ръцете и респираторна хигиена

Физическо дистанциране – въздържане от ръкостискане, целуване и прегръщане от гостите и сред служителите. Спазване на разстояние от най-малко 1,5 м. и избягване контакт с всеки, който кашля или киха.

Регистрация на рецепция на повече от 2 гости наведнъж не е разрешена.  Използването на разделители е позволено и полезно за контрол на чакащите във фоайето.

Ограничаване на престоя на госта на рецепция до минимум.

Хигиена на ръцете – редовно и щателно почистване на ръцете с обтриване с дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие или измиване със сапун и вода. Да се избягва да се докосват очите, носа и устата преди измиване. Дезинфекцията на ръцете е необходима и след размяна на предмети (пари, лични документи, кредитни карти) с гостите.

Използване на електронна карта вместо пари в брой – насърчаване на използването на дебитни и кредитни карти за плащане. 

Респираторен етикет – покриване на устата и носа със сгъвката на лакътя или с хартиени кърпички за еднократна употреба, когато се кашля или киха. Използваната кърпичка трябва да се изхвърли веднага в кош с капак.


ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ:

Преди да започнете работа, веднага след идването си на работа, е задължително да измиете ръцете си със сапун и вода.
• Носете защита за носа и устата, по възможност шлем и предпазни ръкавици (в зависимост от спецификата на работата), когато изпълнявате задълженията си.
• Пазете безопасно разстояние от събеседника и колегите (препоръчва се минимум 1,5 метра).
• Мийте ръцете си редовно и обилно със сапун и вода съгласно инструкциите и дезинфекцирайте ръцете си с дезинфектант с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие. Дезинфекцията се препоръчва, когато няма възможност за измиване на ръцете.
• Когато кашляте или кихате, покрийте устата и носа си със сгъвката на лакътя или еднократна носна кърпа – хвърлете носната кърпа възможно най-бързо в кош за отпадъци и измийте ръцете си.
• Опитайте се да не докосвате лицето, особено устните, носа и очите.
• Поддържайте работните места чисти и хигиенични, особено след края на работния ден. Не забравяйте да дезинфекцирате контактни повърхности като телефонна слушалка, клавиатура и мишка, контактни ключове или бюра.
• Редовно (няколко пъти на ден) почиствайте общите части, с които гостите влизат в контакт, например дръжки на предните врати, перила, плотове, облегалки на столове, асансьори и др.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ КОНКРЕТНИ ЗОНИ В ОБЕКТА В СЛУЧАЙ НА ИЗЛАГАНЕ НА COVID-19

Следното трябва да се приложи за помещения или конкретни зони в случай на излагане на COVID-19:

• Всякакви повърхности, които се замърсяват с дихателни секрети или други телесни течности на болния (ите) човек, напр. тоалетни, мивки и вани трябва да се почистват редовно с и дезинфекцират с биоцид с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие съгласно инструкциите за ползване от производителя

• На дезинфекция подлежат и всички контактни повърхности, напр. телефон, оборудване за дистанционно управление, дръжки на врати, бутони в асансьора и др., 

• Когато е възможно, използвайте само почистващи материали за еднократна употреба. Изхвърлете материали за почистване, направени от кърпи и абсорбиращи материали, напр. мопове и кърпи за бърсане. Когато е подходящо, ги дезинфекцирайте с разтвор на натриев хипохлорит с дезинфектант (биоцид) съгласно инструкциите на производителя, преди да ги използвате за други помещения.

• Текстилните изделия, бельото и дрехите трябва да се поставят в специални маркирани торби за пране и да се борави внимателно с тях, за да се предотврати вдигане на прах с последващо потенциално замърсяване на околните повърхности или хора. Трябва да се дадат инструкции за прането: изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 90 °С за не по-малко от 20 минути;

• изпиране с хладка вода при температура 40-60°C с подходящи препарати с дезинфекциращо действие (биоциди), напр. такива, съдържащи натриев хипохлорит в подходяща концентрация (химио-термодезинфекция).

• Всички използвани предмети трябва да бъдат внимателно третирани по подходящ начин, за да се намали рискът от потенциално предаване. Предметите за еднократна употреба (кърпи за ръце, ръкавици, маски и др.) трябва да се поставят в контейнер с капак и да се изхвърлят в съответствие с плана за действие на обекта и националните разпоредби за управление на отпадъците.

• Обществените зони, за които  има данни, че дадено заразено лице да е минало или да е прекарало минимално време (коридори), не е необходимо да бъдат специално почиствани и дезинфекцирани.

• Обектът трябва да разполага с достатъчно дезинфектанти за ръце и повърхности.

• Всички стаи и общи части трябва да се проветряват ежедневно.

 

 

Всички резервирали през сайта получават

10% ОТСТЪПКА 

ОТСТЪПКА

в ресторант Поморие Бей

НАЙ-ДОБРАТА ЦЕНА Е ПРИ НАС!

web2021

РЕЗЕРВИРАЙ ПРЕЗ САЙТА. 10% ОТСТЪПКА С

ПРОМОКОД

ОТСТЪПКА
Предпочитания за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки.